phone 0478 12 14 52 (Michel Férir)

Ventilatie

Aan nieuwbouwwoningen of verbouwingsprojecten worden steeds strengere isolatie-eisen opgelegd. Het S-peil wordt steeds lager. Op zich een goede zaak, want een goed geïsoleerde woning heeft minder warmteverlies en dus wordt er minder verbruikt voor de verwarming. Het feit dat er steeds beter geïsoleerd wordt, betekent ook dat de woning steeds dichter (luchtdicht) gebouwd moet worden om aan de normen te voldoen. Om zo’n woning gezond te houden qua luchtkwaliteit moet er geventileerd worden. Ventilatie zorgt ervoor dat er op een gecontroleerde manier verse lucht wordt binnengehaald en dat er vervuilde lucht naar buiten wordt geblazen. Een beetje zoals het raam openzetten, maar dan op een gecontroleerde en constante manier zodat er op elk moment een gezond binnenklimaat heerst met minimaal warmteverlies.

Er zijn, kort samengevat, 2 mogelijkheden :

Men kan opteren voor een zogenaamd C+-systeem, waarbij de ventilatie-unit enkel zorgt voor extractie (het afzuigen van de lucht in de natte ruimtes) en de vervuilde lucht naar buiten blaast. Aanvoer van verse lucht geschiedt hierbij door raamroosters. De verse aangezogen lucht komt van buiten en is in de winter dus koud, terwijl de vervuilde lucht die naar buiten wordt geblazen, warm is. Op het gebied van warmteverlies is dit dus niet het beste systeem, ook al zuigt het systeem gecontroleerd af. Er wordt niet constant lucht afgezogen maar in functie van aanwezigheid en/of vochtigheid in een bepaalde ruimte, waardoor de warmteverliezen wel binnen de perken gehouden worden.

Een andere optie is het D-systeem, ook wel ventilatie met warmteterugwinning genoemd. Hierbij wordt zowel de extractie (van vervuilde lucht) als de pulsie (van verse lucht) verzorgd door de ventilatie-unit. De verse lucht wordt hierbij ook van buiten aangevoerd, maar passeert eerst door een warmtewisselaar en recupereert een groot deel van de warmte van de lucht die naar buiten wordt geblazen. Het warmteverlies is bijgevolg veel kleiner.

Elk systeem heeft haar specifieke voor- en nadelen. ECO-TECHNIX bekijkt in functie van uw project de mogelijkheden en geeft u graag advies.

Heeft u nog vragen over ventilatie?

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x